Meny Stäng

  Extended DISC

hot-air-balloons-431305_1920

Vad är Extended DISC?

Extended DISC är ett verktyg som funnits sedan 1994. Det är en personanalys som används för att skapa förståelse för våra egna naturliga beteendetendenser och utvecklar vår insikt i hur beteendet påverkar andra. När vi har mer förståelse för våra skillnader, kan vi se varandras styrkor och utvecklingsområden. Dessa grunder är viktigt när vi bygger hållbara relationer på arbetsplatsen, i projekt och team.

Det är även ett ledningsverktyg för att öka effektiviteten samt skapa reflektioner och diskussioner i en organisation. Idag är Extended DISC®-analyser en del av det dagliga ledningssystemet i tusentals organisationer runt om i världen. Det identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera samt motivera andra människor. Analysen klassificerar inte människor utan ser olikheter som en styrka när vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre, bara olika.

Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning, utan skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Extended DISC Personanalys kan belysa följande områden:

    Vilka saker som kan öka eller minska respondentens motivation.

    Vilka situationer som kan orsaka press hos respondenten samt hur hen reagerar på press.

    Varför vissa situationer kräver mer energi av respondenten än andra.

Det är viktigt att framhålla att Extended DISC analyser inte är ett test. Analysen skall användas som ett underlag för reflektion och samtal, inte som en mätning.

VBHR arbetar med Extended DISC som verktyg i: 

  • Partnering- och Samverkansprojekt
  • Coaching av team
  • Teambuildingsaktiviteter
  • Coaching av Partners
  • Individuell coaching 

Vi håller även öppna kurser där vi skapar förståelse för våra beteenden och hur vi kan skapa goda förutsättningar i kommunikation med andra med hjälp av Extended DISC. Vårt kursutbud hitta du HÄR

För dig som vill veta mer om Extended DISC, klicka HÄR