Meny Stäng

Vi bygger hållbara relationer

VBHR – vi bygger hållbara relationer AB levererar konsulttjänster inom utbildning, coaching, processledning, Partnering- och Samverkansledning.

Malin Österberg är grundare av VBHR – vi bygger hållbara relationer AB och har flera års erfarenhet av att arbeta med relationer. Malin har genom åren byggt upp ett stort nätverk av professionella coacher, utbildare och processledare vilket gör det möjligt för företaget att tillgodose både stora och små uppdragsgivares behov av de tjänster som företaget erbjuder.

Workshop

Kurser och workshops

Coachande ledarskap
Kommunikation
-ett sätt att hitta arbetsglädjen i vardagen

Individuell coaching

Coaching

Individuellt
Team
Partners
Extended DISC/360°

Samverkan och partnering

Samverkan

Samverkan i affärsrelationer
Samverkansledning
Partneringutbildning
 

Om Malin Österberg

Malin har flerårig erfarenhet av att arbeta med utveckling av team, chefer och medarbetare både inom privata och offentliga verksamheter såsom industri, bygg, kommun och pedagogisk verksamhet. Syftet har varit att sätta mål utifrån verksamhetens helhet, i en förändringsprocess få gruppen att bli ett effektivt team, skapa samarbete och samsyn, se till ansvarsfrågor och stärka det personliga ledarskapet. Detta gör hon genom att processleda, coacha, handleda och utbilda gruppen från deras nuläge till det uppsatta målet. 

I alla grupper arbetar Malin för en god arbetsmiljö, för en god kommunikation på ett öppet och ärligt sätt vilket bidrar till engagemang, delaktighet, och konstruktiva lösningar. Hon avhandlar konflikthantering, god möteskultur och hur man sätter upp mål som motiverar. 

Malin är utbildad Partneringledare, organisation, relation och systemcoach, certifierad CPCC-, PCC-coach samt certifierad i beteendeprofilsverktyget Extended DISC vilket innefattar att lära känna olika beteendemönster och hur de kan användas på ett gynnsamt sett i det egna teamet och i möten med andra individer så som medarbetare och kunder.

Kontakt