Meny Stäng

Coaching

Individuellt

Som coach är vårt jobb att ställa kraftfulla frågor som stimulerar ditt tänkande. Genom att lyssna, hålla fokus, uppmuntra och utmana lockar coachen fram svar och färdigheter hos dig. Coachen bidrar med verktyg för reflektion, fördjupat lärande och handling. På så sätt håller coachen dig på vägen mot ditt mål. 

Vi arbetar med utveckling och coaching av individer primärt i arbetssituationer för chefer, projektledare, arbetslagsledare och medarbetare som är i behov av förändring. Det kan till exempel röra sig om att;

  • enklare förstå och hanterar utmaningar i en ny roll eller nytt projekt
  • bli tydligare i sin kommunikation
  • prioritera och fokusera bättre och fatta mer välgrundade beslut
  • minska stress i vardagen
  • övervinna mentala hinder och nå uppsatta mål

Vi gör även uppdrag för privatpersoner som bestämt sig för att skapa förändring och vill uppnå ett mål i livet. 

Varje individ som coachas är unik och vi anpassar vår coaching efter dina behov.

Vill du veta mer eller boka ett första möte kontakta oss via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.

Team

Har vi en positiv gruppdynamik tar gruppen vara på de resurser som finns i teamet vilket leder till ökat engagemang och produktivitet i teamet.

En stor vinst med teamcoaching är att alla i gruppen får en gemensam målbild och blir medvetna om hur gruppen fungerar tillsammans.

Genom att alla får möjlighet att se värdet av de olikheter som finns bland gruppmedlemmarna, skapas en större förståelse för andras sätt att tänka och agera, vilket ofta bidrar till att en bättre samarbetsförmåga och positiv ”laganda”.

I vår utvecklingsinsats används främst teorier och praktiska verktyg från ”Organization and Relationship Systems Coaching” (ORSC). ORSC grundar sig på systemteori och processarbete vilket tillför olika perspektiv, djupare förståelse i grupp och individ för stora och små grupper i förändringsprocesser, visionsarbete och kommunikation. Alla röster och perspektiv är viktiga för gruppen som helhet.

Varje team är unikt och tillsammans med beställaren designar vi ett upplägg som passar ert team och organisation. För bokning av ett första möte och frågor kontakta oss via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.

Partners

Att skapa en god samverkande relation med en partner eller kollega kanske inte alltid står på er gemensamma agenda när ett projekt ska inledas. Du kanske tänker ”det ordnar sig säkert när allt fallit på plats, vi har ett uppdrag att göra” eller ”jag ska bara jobba ett kort tag med den här personen så jag går dit, gör det jag ska och inte mer”.  Ofta startar vi en relation med en partner med att kasta oss in i projektet och prata om vad vi ska göra, men hur ofta pratar vi om hur vi ska göra det? Hur vi ska kommunicera med varandra, våra förväntningar på relationen? Genom att skapa en gemensam samverkansplan där bland annat mål, förväntningar och önskade beteenden finns överenskommet får parterna goda förutsättningar att lyckas i relationen och nå önskat resultat. Vi coachar er genom uppstart, följer er sedan som en neutral part genom relationen och projektet. Vi stämmer av uppsatta mål, jobbar med ständiga förbättringar och coachar er igenom eventuella konflikter. Varje relation är unikt och tillsammans designar vi ett upplägg som passar er. För bokning av ett första möte och frågor, kontakta oss via malin@vbhr.se eller telefon 070-783 01 11.