Meny Stäng

Samverkan

I bygg och anläggningsbranschen används båda benämningarna samverkan och partnering och därför kan det ibland uppfattas förvirrande att projektets processledare kallas samverkansledare i vissa projekt och partneringledare i andra projekt. Rollens funktion är densamma oavsett vad projektet kallas. Vi har valt att benämna rollen som ”samverkansledare” då vi arbetar med samverkan i fler branscher än bygg och anläggningsbranschen.

Vi arbetar med samverkan dels som samverkansledare och dels som stöd för organisationer och företag som vill samverka internt mellan till exempel olika avdelningar och externt med olika leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.

Partneringboken av John Hane och Malin Österberg

Det är med glädje och stolthet vi presenterar Partneringboken. Det är en bok om när, hur och varför projekt drivs i partnering. VBHRs Malin Österberg är medförfattare till boken tillsammans med John Hane, advokat på Foyen.

Du hittar boken här:

Byggtjänst bokhandel

Pressreleaser:

Svensk Byggtjänst

Foyen

Samverkansledning

Samverkansledaren är en viktig roll i samverkan- och partneringprojekt. En neutral part som skapar förutsättningar för en god projektkultur där parterna känner tillit och förtroende för varandra och har modet att vara öppna och ärliga i kommunikationen kring viktiga frågor såsom kontrakt, vardagliga projektfrågor och mänskligt beteende. Samverkansledaren hjälper till att coacha projektets deltagare att hålla gemensamt överenskomna mål och samverkansplan genom hela projektet. Detta sker med regelbundna avstämningar och uppföljande aktiviteter där vi jobbar med ständiga förbättringar efter behov. Varje projekt är unikt och därför sker planering av samverkansledarens insatser i dialog med de samverkande parternas ansvariga ledning.

Vi strävar efter, för projektet och kundens bästa att vara två samverkansledare i projektet. På så sätt ser vi gruppen från olika perspektiv, möter gruppensdeltagare på ett mer nyanserat sätt och säkerställer närvaro även vid eventuell sjukdom.

Har ni ett eller flera projekt på gång och vill veta mer hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.

Samverkan i affärsrelationer

Den nya internationella standarden för Samverkan ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)” fastställdes  29 mars 2017 och publicerades i svensk version 29 juni 2017. Detta välkomnades av många då standarden ger förutsättningar för företag och organisationer att skapa goda relationer i samverkan både internt och externt. Standarden bidrar på en strategisk nivå till att skapa förståelse och tydliggöra när och hur den egna organisationen ska samverka internt och externt. Standarden är också ett verktyg som bidrar till en struktur för de samverkande parternas sätt att samverka konkret i relationen genom hela projektet/samarbetet. Företag och organisationer som arbetar efter standarden får en genomarbetad samverkansplan med tydliga mål, ansvar och vad som är värdeskapande i samverkan. Detta leder till ett engagemang och en tydlighet i hur de samverkande parterna ska arbeta samman, skapa hållbara relationer och på ett överenskommet sätt när tiden är inne, göra ett bra avslut för att sedan utvärdera och dra lärdom. Vi stöttar er i både den interna och externa processen att implementera och verkställa Ledningssystemet för affärsrelationer i samverkan ISO 44001.
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er? Kontakta oss via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.
Vill ni läsa mer om standarden besök TK-sidan eller beställ standarden på SIS.

Partneringutbildning

Vi samarbetar med EGA vid utbildning av Partnering. I dagsläget har vi genom detta samarbete hållit över 70 utbildningar, både vid fysiska träffar och i digitala rum. Läs gärna mer om denna utbildning på EGA eller kontakta VBHR för mer information info via malin@vbhr.se eller tel. 070-783 01 11.