Meny Stäng

INTEGRITETSPOLICY
Här hittar du information om hur VBHR-Vi Bygger Hållbara Relationer hanterar personuppgifter:

1. ALLMÄNT
Vi på VBHR vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den här integritetspolicyn förklarar vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. PERSONUPPGIFTSANSVAR
VBHR är ett företag som bedriver utbildningsverksamhet i Sverige. VBHR tar ansvar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Om du har frågor eller vill ge feedback på VBHR:s behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att vända dig till oss. Kontaktinformation finns under punkt 7.

3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
3.1 Allmänt
Personuppgifter är de uppgifter i betydelsen en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”).
I det här avsnittet beskriver vi vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och varför, vid vilka tillfällen. Vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

3.2 När du besöker VBHR:s hemsida
3.2.1 Vilka personuppgifter behandlar vi när du besöker vår webbplats?
VBHR samlar in och behandlar följande personuppgifter när du besöker vår webbsida:
-Information om hur du använder vår webbsida
-Teknisk data exempelvis din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den enhet du använder. Även operativsystem, browsertyp och allmän geografisk platsdata.
3.2.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
VBHR behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
-för att säkerställa den tekniska funktionen och analysera hur du använder vår webbsida. På så sätt kan vi utveckla VBHRs hemsida till en bättre upplevelse för besökaren.
3.2.3 Vilka rättsliga grunder har vi för vår behandling av dina personuppgifter?
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter som avser teknisk data och IP-adress, är att behandlingen är nödvändig för VBHR:s berättigade intresse av att kunna säkerställa den tekniska funktionen av webbsidan och att utveckla och förbättra den.
3.2.4 Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?
Din IP-adress sparas temporärt, det vill säga så länge du besöker vår webbsida. Angående cookies, se vidare nedan.
3.2.5 Cookies m.m.
VBHR använder cookie och liknande tekniker på vår webbplats www.vbhr.se. Detta framgår i det meddelandet för medgivande som visas i rutan längst ner då du besöker vår sida. Avseendet att använda cookies och liknande tekniker är för att förbättra webbplatsen, marknadsföra vår tjänst och för att du som användare ska få en bättre och mer personlig service när du besöker och använder vår webbplats.

3.3 Om du kontaktar oss via webbformulär:
3.3.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
VBHR samlar in och behandlar följande Personuppgifter när du kontaktar oss via webbformulär:
-namn och efternamn
-företagsnamn
-e-postadress
-telefonnummer

3.3.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
VBHRs syfte att behandla dina personuppgifter är följande:
För att kunna kontakta dig för kompletterande uppgifter vid event- och utbildningsanmälningar.
För att kunna återkoppla om du använt dig av vårt kontaktformulär.
För att skicka ut tips till dig via e-post om nya kurser och utbildningar som kan vara av intresse för dig.
3.3.3 Rättsliga grunder
För möjliggöra för VBHR att du som besökare kan anmäla dig till våra utbildningar och event via vår webbsida är det nödvändigt för oss att behandla dina Personuppgifter.
När du anmäler dig till en utbildning eller använder dig ett kontaktformulär behandla dina Personuppgifter för att skicka e-post till dig eller kontakta dig via telefon för kompletterande uppgifter. VBHR kan också komma att skicka e-post till dig i syfte att upplysa om event och andra utbildningar som VBHR tror kan vara intressanta för dig. Den behandlingen gör vi utifrån att den är nödvändig för VBHR:s berättigade intresse av att marknadsföra våra utbildningar, kurser och event.
3.3.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter du lämnar till oss för att anmäla dig till våra utbildningar sparar vi tills du väljer du att avsluta ditt intresse för VBHR:s utbildningar.
Du kan när som helst kontakta VBHR om du inte längre vill få e-post från oss eller vara med i vårt utskicksregister. Det gör du genom att kontakta oss via de uppgifter som finns beskrivet i punkt 7. I de fall vi skickar nyhetsbrev till dig finns även en avregistreringslänk med som du kan klicka på för att tas bort ur vårt utskicksregister.

3.4 Om du går på någon av VBHR:s utbildningar, kurser eller event
3.4.1 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
Då du väljer att anmäla dig till något av VBHR:s utbildningar/event kommer vi att registrera följande personuppgifter om dig:
-namn
-företagsnamn
-e-postadress
-telefonnummer
-faktureringsadress
-uppgift om eventuell specialkost
Då du deltar på VBHR:s event kan vi även komma att ta foton av dig efter ditt samtycke i syfte att publicera sådana fotografier på sociala medier eller i den dokumentation vi gör för ditt projekt. Detta deklareras tydligt av VBHR innan fototillfälle och sker aldrig utan medgivande av dig.
3.4.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?
VBHR behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:
-för att skicka information eller meddelanden till dig avseende den utbildning, kurs eller event som du anmält dig till.
-om du har uttryckt önskemål om specialkost behandlar vi den informationen i syfte att tillhandahålla specifik kost avseende det tillfället.
-för att publicera bilder från våra kurser, utbildningar och events på sociala medier och därigenom informera och marknadsföra vår verksamhet.
-för att via e-post skicka inbjudningar till andra utbildningar, kurser och event som vi anordnar och som vi tror kan intressera dig.
-för att marknadsföra VBHR, våra utbildningar och event.
3.4.3 Rättsliga grunder
Behandlingen av personuppgifter enligt ovanstående punkter baseras på vårt berättigade intresse av att informera om och marknadsföra VBHR och vår verksamhet, våra utbildningar och event.
3.4.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina Personuppgifter fi marknadsföringssyfte under ett år från det datum du anmälde dig för ett event, en kurs eller utbildning som VBHR tillhandahåller. Detta gäller även om du på annat sätt uttryckt intresse för vår verksamhet. Väljer du att avanmäla dig från våra utskick kommer VBHR att sluta skicka information för marknadsförings-ändamål.

3.5 Om du skickar e-post till VBHR
3.5.1 Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi?
VBHR behandlar nedanstående personuppgifter om du kontaktar oss via e-post:
-namn
-e-postadress
-eventuella andra personuppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet till oss.
3.5.2 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att besvara ditt e-postmeddelande.
3.5.3 Rättsliga grunder
Behandlingen som genomförs enligt ovanstående förutsättningar baseras på VBHR:s berättigade intresse av att besvara ditt e-postmeddelande och upprätthålla en kommunikation med dig om du önskar.
3.5.4 Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Personuppgifter i form av e-postmeddelanden gallras löpande som en del av VBHR:s interna rutiner. Om du har lämnat personuppgifter i e-postmeddelandet som vi inte har bett om och inte heller behöver, förbehåller VBHR oss rätten att radera hela e-postmeddelandet omgående. Om vår korrespondens leder till att du istället omfattas av någon av övriga förutsättningar i den här integritetspolicyn, kommer vi att behandla och spara dina personuppgifter utefter vad som framgår under relevant kategori.

4. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
4.1 VBHR kommer inte sälja eller låna ut dina personuppgifter till några utomstående aktörer. VBHR kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners som VBHR anlitar i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig. VBHR kan komma att dela dina personuppgifter med eventuella samarbetspartners och uppdragsgivare till VBHR. De kan då få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt oss. De får dock aldrig använda dina personuppgifter i något annat syfte eller ändamål än det som avser det specifika ändamålet som beskrivs under punkt 3.
4.2 VBHR kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES.
4.3 Personuppgifter kan lämnas ut av VBHR om det krävs enligt lag eller myndighetskrav. VBHR kan även komma att lämna ut personuppgifter i de fall det är nödvändigt för våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

5. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
5.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. VBHR har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
5.2 För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder sig VBHR av datanätverk som är intrångsskyddade enligt branschstandard. Detta gäller bland annat brandväggar och lösenordsskydd . För att säkerställa integriteten för personuppgifter du lämnar via Internet kan VBHR komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över internet till våra servrar. VBHR:s säkerhetsrutiner uppdateras ständigt utefter den tekniska utvecklingen och eventuellt nya säkerhetskrav.

6. DINA RÄTTIGHETER
Tillgång, ändringar och tillägg
6.1 Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dem. Du kan begära ett registerutdrag över de personuppgifter VBHR tillhandahar om dig. Du har också rätt att få en kopia av dessa uppgifter. Du kan alltid be oss att ändra eller uppdatera dina personuppgifter.
Begränsning, radering och dataportabilitet
6.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be VBHR begränsa användningen av dina personuppgifter eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Förfrågningar och klagomål
6.4 Tveka inte att kontakta VBHR om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy, hur behandlingen av dina personuppgifter sker eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 7).
Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkrast möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående VBHR:s behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

7. KONTAKTINFORMATION
Du kan kontakta oss via brev, e-post eller telefon:
VBHR-Vi Bygger Hållbara Relationer, Vasavägen 11, 169 58 Solna
E-post info@vbhr.se Telefon 070-749 49 11